Vilket alternativ beskriver bäst hur du ska uppträda när du svängt in på en huvudled där högsta tillåtna hastigheten är 90km/h?

*A Jag är särskilt uppmärksammad bakåt och accelererar.

*B Jag accelererar försiktigt för att inte skada miljön oavsett hur trafiksituationen ser ut.

*C Jag använder alltid vägrenen som accelerationsfält.

KÖRKORTSGRUPPEN.SE

1

Du ska fortsätta rakt fram förbi det vita huset. Vem har väjningsplikt i denna situation?

*A Föraren i den röda bilen har väjningsplikt mot mig. *B Jag har väjningsplikt mot den röda bilen.

KÖRKORTSGRUPPEN.SE

2

Du har kört på och skadat ett rådjur som därefter sprungit in i skogen. Vad ska du göra?

*A Eftersom rådjuret sprang in i skogen behöver jag inte göra någonting.

*B Jag ser till att någon kontaktar polisen och därefter skyldig att stanna på platsen tills polisen kommer.

*C Jag åker till närmaste samhälle där jag kontaktar polisen.

*D Jag märker ut olycksplatsen och kontaktar därefter polisen.

KÖRKORTSGRUPPEN.SE

3

Vilka av dessa vägmärken innebär att du inte får fortsätta rakt fram?

A Vägmärke A.

B Vägmärke B.

C Vägmärke C.

D Vägmärke D.

A B C D

KÖRKORTSGRUPPEN.SE

4

Är du skyldig att minska farten för att ge bussen möjlighet att lämna hållplatsen när det är 70 km/h som hastighetsgräns?

*A Ja, där hastigheten är 70 km/h. *B Nej.

*C Ja.

KÖRKORTSGRUPPEN.SE

5

Vilket vägmärke innebär bland annat att parkeringen är förbjuden?

A Vägmärke på bild A.

B Vägmärke på bild B.

C Vägmärke på bild C.

D Vägmärke på bild D.

A B C D

KÖRKORTSGRUPPEN.SE

6

Du kör i 70km/h. Hur många meter rullar ditt fordon i 1 sekund?

*A 15 meter. *B 20 meter. *C 25 meter. *D 30 meter.

KÖRKORTSGRUPPEN.SE

7

Du har inte gjort besiktningen till din personbil inom den tid som gäller. Vad händer?

*A Jag får använda bilen tills jag får besked om körförbud från vägverket.

*B Jag får använda bilen tills jag får besked om körförbud från polisen.

*C Bilen får automatisk körförbud när perioden är slut.

KÖRKORTSGRUPPEN.SE

8

Vilka av dessa vägmärken innebär varning för övergångsställe?

*A Vägmärke A.

*B Vägmärke B.

*C Vägmärke C.

*D Vägmärke D.

A B C D

KÖRKORTSGRUPPEN.SE

Du kommer till ett obevakat övergångsställe där en grupp dagisbarn just ska gå över. Hur ska du uppträda?

*A Jag stannar och vinkar fram barnen.

*B Om det finns en lucka mellan barnen så får jag passera med stor försiktighet.

*C Jag har väjningsplikt och stannar tills alla barn har passerat.

KÖRKORTSGRUPPEN.SE

10

Du kommer till ett obevakat övergångställe där en grupp dagisbarn just ska gå över. Hur ska du uppträda?

*A En bakhjulsdriven bil sladdar oftast med bakvagnen. *B En bakhjulsdriven bil sladdar oftast med framvagnen.

*C En bakhjulsdriven bil har oftast bättre väggrepp i motlut.

KÖRKORTSGRUPPEN.SE

11

Du lånar en bakhjulsdriven bil istället för den framhjulsdrivna bil som du är van att köra.

Vilken skillnad är viktig att känna till när du ska köra i halt väglag?

*A En bakhjulsdriven bil sladdar oftast med bakvagnen. *B En bakhjulsdriven bil sladdar oftast med framvagnen.

*C En bakhjulsdriven bil har oftast bättre väggrepp i motlut.

KÖRKORTSGRUPPEN.SE

12

Ett tåg har precis kört förbi. Får du passera järnvägsstationen i den här situationen?

*A Ja, om sikten är bra.

*B Ja, eftersom bommarna är uppe. *C Nej.

KÖRKORTSGRUPPEN.SE

13

Vilken av dessa personer kan lättast påverkas av grupptryck vid bilkörning?

*A Den som har lång erfarenhet av bilkörning. *B Den som har dåligt självförtroende.

*C Den som har bra självförtroende.

KÖRKORTSGRUPPEN.SE

14

Vilket fordon skall baktill ha sådan triangelformade reflexer som bilden visar?

*A Traktor.

*B Motorredskap klass I. *C Lastbil.

*D Släpvagn.

KÖRKORTSGRUPPEN.SE

15

När får du använda varningsblinkers?

*A När du stannar på en parkeringsruta. *B När du fått motorfel på en landsväg. *C Aldrig.

KÖRKORTSGRUPPEN.SE

16

Du förutser en fara och minskar farten från 100km/h till 50km/h. Hur påverkas bromssträckan?

*A Den minskas till en femtedel. *B Den minskas till en dedel . *C Den minskas till en hälften.

*D Den minskas till en tredjedel.

KÖRKORTSGRUPPEN.SE

17

Du har kört under en längre tid och är mycket trött. Plötsligt nickar du till med huvudet och du förstår att du håller på att somna. Vad är det bästa du kan göra?

*A Stanna för att sova. *B Öppna fönstret.

*C Dricka mycket ka e. *D Ta en kort rast.

KÖRKORTSGRUPPEN.SE

18

Det är bättre för miljön om du använder motorbromsen istället för att bromsa med fotbromsen vid avfarter och korsningar. Vilken är den viktigaste anledningen till detta?

*A Däcken slits mindre och det minskar spridningen av partiklar från däcken.

*B Bensinförbrukningen minskar och därmed även avgasutsläppen.

*C Bromsbeläggen slits inte och därmed sprids inga partiklar från den ute i naturen.

*D Motorn får högre arbetstemperatur när den arbetar med inbromsningar och det minskar avgasutsläppen.

KÖRKORTSGRUPPEN.SE

19

Vilka veckodagar sker flest dödsolyckor i trafiken där de omkomna är yngre än 30 år?

*A Onsdagar och torsdagar.

*B Fredagar, lördagar och söndagar. *C Måndagar och Tisdagar.

KÖRKORTSGRUPPEN.SE

20

Hur kan man undvika kollisioner mellan omkörande och vänstersvängande fordon?

*A Den omkörande bör öka farten och försöka hinna förbi när han upptäcker att den framförvarande ämnar svänga.

*B Den omkörande bör alltid ge omkörningssignal.

*C Den vänstersvängande bör ha skärpt uppsikt bakåt och efter vänster sida samt ge tecken i god tid före korsning.

KÖRKORTSGRUPPEN.SE

21

Risken för fartblindhet är bl.a beroende av miljön. Vilket av nedanstående trafikmiljö ökar risken?

*A Vid körnings av tyst bil. *B Vid körnings på kvällstid. *C Vid körnings i tätort.

KÖRKORTSGRUPPEN.SE

22

Hur påverkar trötthet en förares reaktionsförmåga?

*A Trötthet minskar muskelspänningar vilket förkortar reaktionstiden.

*B Trötthet ger större grad av mental avslappning vilket förbättrar tänkande och beslutsprocess.

KÖRKORTSGRUPPEN.SE

23

Vilket fordon eller vilken fordonskombination får du köra på ett B-körkort?

*A Lätt lastbil med tillkopplad släpvagn. *B Trehjulig motorcykel.

*C Tung, tvåhjulig motorcykel. *D Tung lastbil.

KÖRKORTSGRUPPEN.SE

24

Vilken begränsning har ett så kallat nödhjul (Temporary spare)?

*A Däcket får aldrig monteras på bilen om övriga däck är dubbade.

*B Däcket åldras snabbare än vanliga däck.

*C Däcket får aldrig köras i högre hastighet än vad som anges på däcket.

*D Däcket får endast användas på torr vägbana.

KÖRKORTSGRUPPEN.SE

25

Vilka veckodagar sker flest dödsolyckor i trafiken där de omkomna är yngre än 30 år?

*A Onsdagar och torsdagar

*B Fredagar, lördagar och söndagar *C Måndagar och tisdagar

KÖRKORTSGRUPPEN.SE

26

Hur påverkar trötthet en förares reaktionsförmåga?

*A Trötthet minskar muskelspänningar vilket förkortar reaktionstiden.

*B Trötthet ger större grad av mental avslappning vilket förbättrar tänkande och beslutsprocess.

KÖRKORTSGRUPPEN.SE

27

I en korsning kan det förekomma flera anvisningar samtidigt. Vilken anvisning ska du i första hand följa?

*A Trafiksignal.

*B Högerregeln.

*C Märket väjningsplikt. *D Polismans tecken.

KÖRKORTSGRUPPEN.SE

28

Vilken egenskap gör att en person inte så lätt faller för grupptryck?

*A Rädsla.

*B Osäkerhet.

*C God självkänsla och självförtroende.

KÖRKORTSGRUPPEN.SE

29

Vad är vanligast hos förare som överskattar sin körförmåga?

*A De kör ofta balanserat och klokt.

*B De anpassar sin körsätt efter sin förmåga. *C De kör ofta fortare än de behärskar.

*D De drabbas mindre ofta än andra av trafikolyckor.

KÖRKORTSGRUPPEN.SE

30

Din personbil är 180cm bred. Hur mycket får lasten som mest skjuta ut utanför bilens ena sida där vid färd på allmän väg?

*A Högst 20 cm *B Högst 10 cm *C Högst 30 cm *D Högst 40 cm

KÖRKORTSGRUPPEN.SE

31

Vilken risk kan grupptryck mot unga förare leda till i trafiken?

*A Att föraren tar det onödigt försiktigt och på så sätt blir ett trafikhinder.

*B Att föraren tappar koncentrationen.

*C Att föraren kör fortare än vad han klarar av.

KÖRKORTSGRUPPEN.SE

32

I en korsning kan det förekomma flera anvisningar samtidigt. Vilken anvisning ska du i första hand följa?

*A Trafiksignal.

*B Högerregeln.

*C Märket väjningsplikt. *D Polismans tecken.

KÖRKORTSGRUPPEN.SE

33

Vilken är den vanligaste olyckastypen när föraren skall svänga vänster på en landsväg?

*A Krock med mötande fordon.

*B Krock med fordon som kommer från vänster i korsningen.

*C Krock med fordon som kommer bakifrån.

*D Krock med fordon som kommer kör framför de.

KÖRKORTSGRUPPEN.SE

34

Du kör i mörker och du har last som skjuter ut framåt så mycket att du måste markera den. Hur ska markeringen se ut?

*A Vit lykta och vit reflex. *B Röd och gul flagga.

*C Röd lykta och röd reflex. *D Enbart röda reflexer.

*E Röda och gula reflexer.

KÖRKORTSGRUPPEN.SE

35

Vad är vanligast hos förare som överskattar sin körförmåga?

*A De kör ofta balanserat och klokt.

*B De anpassar sin körsätt efter sin förmåga. *C De kör ofta fortare än de behärskar.

*D De drabbas mindre ofta än andra av trafikolyckor.

KÖRKORTSGRUPPEN.SE

36

Hur påverkar trötthet en förares reaktionsförmåga?

*A Trötthet minskar muskelspänningar vilket förkortar reaktionstiden.

*B Trötthet ger större grad av mental avslappning vilket förbättrar tänkande och beslutsprocess.

KÖRKORTSGRUPPEN.SE

37

Du har kommit till en trafikolycka där en man som är inblandad i trafikolyckan är chockad. Hur hjälper du honom bäst?

A Jag lägger honom med huvudet lågt och benen högt, talar lugnt med honom och lägger varma kläder under och över honom.

B Jag låter honom arbeta på olycksplatsen så att han får annat att tänka på.

C Jag sätter honom närvänd bort från olycksplatsen.

KÖRKORTSGRUPPEN.SE

38

Vilken utrustning måste du medföra i bilen under körning?

*A Bogserlina.

*B Varningstriangel.

*C Hjälpstartkablar.

*D Domkraft.

KÖRKORTSGRUPPEN.SE

39

Hur stor del av Sveriges totala koldioxidutsläpp orsakas av vägtrafiken?

*A 10% *B 30% *C 50% *D 70%

KÖRKORTSGRUPPEN.SE

40

Du ska transportera en säng på takräcket på din bil. Bilen är 160 cm bred och du ska köra på allmän väg. Hur bred får sängen maximalt vara?

*A 160 cm *B 180 cm *C 200 cm *D 220 cm

KÖRKORTSGRUPPEN.SE

41

Vilken är den vanligaste olyckastypen när föraren skall svänga vänster på en landsväg?

*A Krock med mötande fordon.

*B Krock med fordon som kommer från vänster i korsningen.

*C Krock med fordon som kommer bakifrån.

*D Krock med fordon som kommer kör framför de.

*E Krock med fordon som kommer från höger i korsningen.

KÖRKORTSGRUPPEN.SE

42

Hur kan du med hjälp av en kraftig inbromsning avgöra om ABS bromsarna fungerar?

*A Jag hör att det tjuter om däcken.

*B Jag känner vibrationer i bromspedalen. *C Jag märker att hjulen låser sig.

KÖRKORTSGRUPPEN.SE

43

Olika körsätt innebär att körningen påverkar miljön olika mycket. Körsättet varierar också med kombinationen av förare och passagerare. Med vilken av dessa kombinationer är det troligt att körsättet påverkar miljön mest negativt?

*A Både föraren och passagerarna är unga kvinnor.

*B Föraren är en medelålders man och passagerarna är kvinnor.

*C Föraren är en medelålders kvinna och passagerarna är män. *D Både föraren och passagerarna är unga män.

KÖRKORTSGRUPPEN.SE

44

Många farliga situationer uppstår när förare gör omkörning trots att det finns mötande trafik. Vad kan orsaken vara?

*A Svårt att bedöma hur långt bort och hur fort mötande fordon kör.

*B Svårt att bedöma hur fort framförvarande fordon kör. *C Svårt att bedöma den egna hastigheten.

KÖRKORTSGRUPPEN.SE

45

Vad innebär det vägmärket?

A.Trafiken på bron är enkelriktad.

B.Endast ett fordon i taget får vistas på bron.

C.Mötande trafik ska lämna mig företräde om utrymmet inte räcker till för möte.

D.Jag ska lämna företräde till mötande trafik om utrymmet inte räcker till för möte.

KÖRKORTSGRUPPEN.SE

46

Hur kan du med hjälp av en kraftig inbromsning avgöra om ABS bromsarna fungerar?

*A Jag hör att det tjuter om däcken.

*B Jag känner vibrationer i bromspedalen. *C Jag märker att hjulen låser sig.

KÖRKORTSGRUPPEN.SE

47

På vilket sätt kan du påverka bränsleförbrukningen i din bil?

*A Bränsleförbrukningen blir lägre om jag använder motorvärmare på vintern.

*B Bränsleförbrukningen blir lägre om jag kör på låga växlar.

*C Bränsleförbrukningen blir högre om bilen får regelbunden service.

*D Bränsleförbrukningen blir högre om jag har högt lufttryck i däcken.

KÖRKORTSGRUPPEN.SE

48

Vad kännetecknar förare som kör impulsivt?

*A De kör alltid med låg hastighet.

*B De kan plötsligt svänga eller byta körfält. *C De kör med för hög hastighet.

*D De har alltid dålig uppmärksamhet bakåt.

KÖRKORTSGRUPPEN.SE

49

En ung förare reagerar i allmänhet långsammare när det händer något oväntat i trafiken än vad än erfaren förare i 50 års åldern gör. Vad kan det bero på?

*A Unga förare är oftast osäkra på sig själva.

*B Erfarna förare är oftast mer beredda på att det kan hända något oväntat.

*C Erfarna förare kör oftast betydligt långsammare.

KÖRKORTSGRUPPEN.SE

50

Vad innebär vägmärket?

*A Förbud att köra om alla motordrivna fordon.

*B Förbud att köra om motordrivna fordon med fler än två hjul. *C Enbart förbud att köra om personbilar.

KÖRKORTSGRUPPEN.SE

51

För att minska risken att få en pisksnärtsskada (whiplash) måste du ha huvudstödet (nackskyddet) rätt inställt.

Vad krävs dessutom?

*A Att jag använder bilbälte på rätt sätt. *B Att bilen har ABS-bromsar.

*C Att bilen är utrustad med krockkudde. *D Att bilen har antisladdsystem.

KÖRKORTSGRUPPEN.SE

52

Du kör i 70km/h på en landsväg. Höger hjulpar har hamnat utanför asfalten. Hur bör du göra?

*A Jag släpper gasen och styr försiktigt upp på körbanan.

*B Jag bromsar mjukt och vrider kraftigt på ratten för att snabbt komma upp på körbanan.

*C Jag bromsar hårt och styr försiktigt upp på körbanan.

*D Jag behåller hastigheten och styr försiktigt upp på körbanan.

KÖRKORTSGRUPPEN.SE

53

Hur kan du med ditt vägval minska påverkan på miljön?

*A Jag väljer en väg där jag ofta måste köra med låga växlar.

*B Jag väljer en väg där jag får stanna ofta så att motorn får gå på mycket tomgång.

*C Jag väljer en väg där jag måste växla mycket.

*D Jag väljer en väg där jag kan hålla jämn fart och där jag behöver stanna få gånger.

KÖRKORTSGRUPPEN.SE

54

Du vill parkera när en busshållplats som saknar markering. Inom vilket område är det förbjudet att parkera?

*A Från 20 meter före till 5 meter efter hållplatsmärket.

*B Från 12 meter före till 12 meter efter hållplatsmärket.

*C Från 24 meter före till direkt efter hållplatsmärket.

*D Från 10 meter före till 10 meter efter hållplatsmärket.

KÖRKORTSGRUPPEN.SE

55

Hur kan ditt avstånd till framförvarande fordon öka trafiksäkerheten?

A Ett kort avstånd ökar säkerheten när jag ska göra en omkörning.

B Långt avstånd underlättar omkörning för trafik bakom mig.

C Ett kort avstånd hindrar farliga omkörningar.

KÖRKORTSGRUPPEN.SE

56

Hur mycket av koldioxider från bilens avgaser tar en katalysator bort?

*A Ingenting.

*B Alltihop.

*C Hälften.

KÖRKORTSGRUPPEN.SE

57

Vilka veckodagar sker flest dödsolyckor i trafiken när de omkomna är yngre än 30 år?

*A Måndagar och tisdagar. *B Onsdagar och torsdagar.

*C Fredagar, lördagar och söndagar.

KÖRKORTSGRUPPEN.SE

58

Hur mycket av koldioxider från bilens avgaser tar en katalysator bort?

*A Ingenting.

*B Alltihop.

*C Hälften.

KÖRKORTSGRUPPEN.SE

59

Vilket alternativ beskriver bäst mogna personers egenskaper som förare?

*A De har förståelse för andra trafikanters misstag och svårigheter.

*B De kan tillämpa gällande regler i varje trafiksituation.

*C De kan förkorta bromssträckan när de kör i högre hastighet.

*D Det kan snabbt ta sig ur riskfyllda situationer genom att köra impulsivt.

KÖRKORTSGRUPPEN.SE

60

Vad kan följden bli om du ständigt kör med dimbakljuset tänt?

*A Föraren som kör bakom mig kan bli bländade. *B Batteriet kan laddas ur.

*C Glödlampan kan överhettas.

KÖRKORTSGRUPPEN.SE

61

Du kommer med din bil fram till en plats där det finns både vita och orangefärgade linjer på körbanan. Vad innebär detta för dig?

*A Jag kan välja att följa antingen det vita eller orangefärjade linjerna.

*B Jag ska följa de vita linjerna.

*C Jag ska följa de orangefärgade linjerna.

KÖRKORTSGRUPPEN.SE

62

Vilket är de viktigaste skälet till att ha en bilbarnstol monterad bakåtvänd?

*A Barnet får den bekvämaste sittställningen.

*B Barnen får bättre kontakt med övriga passagerare. *C Barnets huvud och nacke får bäst skyddet.

*D Barnet klarar sig bättre från att bli illamående.

KÖRKORTSGRUPPEN.SE

63

Hur mycket av koldioxider från bilens avgaser tar en katalysator bort?

*A Ingenting.

*B Alltihop.

*C Hälften.

KÖRKORTSGRUPPEN.SE

64

Du kör i 90 km/h en solig sommardag.

Ungefär hur stort avstånd bör du minst hålla till framförvarande fordon?

*A 90 m. *B 50 m. *C 30 m.

KÖRKORTSGRUPPEN.SE

65

Får du köra om strax före backkrön där sikten är skymd om vägen har ett körfält i vardera riktning?

*A Nej.

*B Ja, om fordonet jag vill köra om ger tecken att det inte finns mötande trafik.

*C Ja, om fordonet jag vill köra om är en traktor med släp.

KÖRKORTSGRUPPEN.SE

66

Vilken av de här förarna löper störst risk att dödas i trafiken?

*A En 19 årig kvinna. *B En 30 årig kvinna. *C En 45 årig kvinna. *D En 60 årig kvinna.

KÖRKORTSGRUPPEN.SE

67

Har du väjningsplikt mot fotgängaren i denna situation?

A Ja, eftersom övergångstället anses som obevakat när trafiksignalen inte är tänt.

B Nej, eftersom fotgängaren ännu inte är ute på övergångstället. C Nej, eftersom det inte finns trafiksignal.

KÖRKORTSGRUPPEN.SE

68

Du kommer till detta vägmärke en varm sommardag. Varför bör du sänka hastigheten.

A Vägsträckan kan vara hal på grund av asfalten.

B Vägsträckan är särskild olycksdrabbad.

C Vägsträckan har en eller flera tvära

KÖRKORTSGRUPPEN.SE

69

Hur kan ditt avstånd till framförvarande fordon öka trafiksäkerheten?

*A Ett kort avstånd ökar säkerheten när jag ska göra en omkörning.

*B Långt avstånd underlättar omkörning för trafik bakom mig.

*C Ett kort avstånd hindrar farliga omkörningar.

KÖRKORTSGRUPPEN.SE

70