Du parkerar din bil en måndag klockan 07.00. När måste du senast hämta bilen?

*A Måndag kl 10.00 *B Måndag kl 08.00 *C måndag kl 09.00

KÖRKORTSGRUPPEN.SE

1

Du kör i 80 km/h och bilen bakom dig vill köra om dig. Vad bör du göra?

*A Placera bilen på vägrenen. *B Öka farten.

*C Placera bilen intill kantlinjen. *D Bromsa.

KÖRKORTSGRUPPEN.SE

2

Vilket avstånd måste det minst vara före ett övergångställe när du ska parkera?

*A 10 meter. *B 42 meter. *C 50 meter. *D 40 meter.

KÖRKORTSGRUPPEN.SE

3

Hur kan du veta om ett läkemedel är olämpligt att använda i samband med körning?

*A Jag läser den bifogade informationen om medicinen.

*B Jag läser innehållets ekvationen på förpackningen.

*C Jag kontrollerar om förpackningen är märkt med ett rött kryss.

*D Jag kontrollerar om förpackningen är märkt med en överkorsad bil.

KÖRKORTSGRUPPEN.SE

4

Du närmar dig ett övergångställe där trafiksignalen är släckt. Vad gäller?

*A Gående ska lämna mig företräde eftersom övergångsstället är bevakat.

*B Jag har väjningsplikt mot gående.

*C Gående ska lämna mig företräde men enbart om högsta tillåtna hastighet är högre än 50km/h.

KÖRKORTSGRUPPEN.SE

5

Du lämnar en motorväg och kommer in på väg som är försedd med detta vägmärke. Vad innebär det för dig?

*A Att mötande trafik får förekomma på samma körbana. *B Cykel och moped trafik får förekomma.

*C Korsande trafik får förekomma.

KÖRKORTSGRUPPEN.SE

6

Vilket vägmärke innebär bland annat att det är förbjudet att parkera?

*A Vägmärke på bild D. *B Vägmärke på bild B. *C Vägmärke på bild A. *D Vägmärke på bild C.

A B

KÖRKORTSGRUPPEN.SE

7

C

D

 

 

Vilka fordon får köra på ett körfält som är markerat med det här vägmärket om inget annat anges?

*A Bara cyklar, mopeder och fordon i linjetrafik. *B Bara fordon i linjetrafik.

*C Bara LGF fordon och fordon i linjetrafik.

*D Bara cyklar, mopeder, traktorer och fordon i linjetrafik.

KÖRKORTSGRUPPEN.SE

8

Vad innebär vägmärket?

*A Endast cyklister och förare av moped klass 2 får passera vägmärket.

*B All fordonstrafik är förbjuden på vägen.

*C Samtliga fordon får passera märket de backas in på vägen. *D Vägen är enkelriktad.

KÖRKORTSGRUPPEN.SE

9

Du bogserar en bil med bogserlina. Vilket vägmärke visar vilken väg som du inte får köra in på?

*A Vägmärke A

 

 

*B Vägmärke B

 

 

*C Vägmärke C

A

B

*D Vägmärke D

 

 

C D

KÖRKORTSGRUPPEN.SE

10

Du har villkor glasögon på körkortet. Vad gäller när du kör bil?

*A Du måste använda glasögon eller linser.

*B Du måste ha glasögon med dig i bilen men använder de endast vid behov, exempelvis vid mörker.

*C Du bör använda glasögon eller linser.

KÖRKORTSGRUPPEN.SE

11

Du kör i 30 km/h och det är torrt väglag. Bromssträckan är då ca 6 meter. Hur lång blir bromssträckan om du ökar hastigheten till 90km/

*A Cirka 18 meter. *B Cirka 24 meter. *C Cirka 36 meter. *D Cirka 54 meter.

KÖRKORTSGRUPPEN.SE

12

Du kör på vägrenen. Vilken regel gäller om du ska in på körbanan igen?

*A Jag har väjningsplikt mot fordon på körbanan.

*B Fordon på körbanan har väjningsplikt mot mig då jag blinkar vänster.

KÖRKORTSGRUPPEN.SE

13

Får du köra om strax före backkrön där sikten är skymd om vägen har ett körfält i vardera riktningen?

*A Nej.

*B Ja, om fordonet jag vill kör om är en traktor med släp.

*C Ja, om fordonet jag vill kör om ger tecken att det är fritt från mötande trafik.

KÖRKORTSGRUPPEN.SE

14

Hur kör du om du har ett defensivt körsätt?

*A Jag kör alltid med låg hastighet inom tätbebyggt område.

*B Jag lämnar alltid företräde till all korsande trafik.

*C Jag planerar min körning och visar i god tid vad jag ska göra.

KÖRKORTSGRUPPEN.SE

15

Du kör i 50km/h och befinner dig i en situation där du inte kan bromsa säkert. Signalen ändras plötsligt från grön till fast gult ljus. Hur bör du uppträda?

*A Jag kör eftersom det är på väg att bli grönt ljus. *B Jag stannar eftersom fast gult ljus betyder stopp.

*C Jag kör vidare eftersom jag inte kan stanna på ett betryggande sätt.

KÖRKORTSGRUPPEN.SE

16

Var går gränsen för rattfylleri?

*A 0,2 promille. *B 1,0 promille. *C 2,0 promille.

KÖRKORTSGRUPPEN.SE

17

På vilket sätt kan du påverka bränsleförbrukningen i din bil?

*A Bränsleförbrukningen blir lägre om jag använder motorvärmare på vintern.

*B Bränsleförbrukningen blir lägre om jag kör på låga växlar.

*C Bränsleförbrukningen blir högre om jag har högt lufttryck i däcken.

*D Bränsleförbrukningen blir högre om bilen får regelbunden service.

KÖRKORTSGRUPPEN.SE

18

Hur kan du vid en kraftig provbromsning avgöra om bilens ABS-bromsar fungerar?

*A Jag känner vibrationer i bromsrören. *B Jag märker att hjulen låser sig.

*C Jag hör att det tjuter om däcken.

KÖRKORTSGRUPPEN.SE

19

Du har last på bilen som skjuter ut 70cm fram på bilen. Måste lasten märkas ut?

*A Ja, om den inte syns tydligt. *B Nej.

*C Ja, alltid.

KÖRKORTSGRUPPEN.SE

20

Det är september månad och det börjar snöa kraftigt och blir minus grader så att snön ligger kvar på vägen. Får du ha dubbdäck på bilen när du kör?

*A Nej, inte förrän första oktober. *B Ja, efter tillstånd av vägvärket. *C Ja, efter tillstånd av polisen.

*D Ja, eftersom det är vinterväglag.

KÖRKORTSGRUPPEN.SE

21

Du står bakom en buss på en 50 – väg och bussen blinkar åt vänster. Vad ska du göra i denna situation?

*A Jag saktar ner och stannar om det behövs för att bussen kan lämna hållplatsen.

*B Jag fortsätter förbi bussen eftersom hastigheten är begränsat till 50 km/h.

KÖRKORTSGRUPPEN.SE

22

Du ska hämta en passagerare.

Får du stanna som föraren i den här bilen gjort?

*A Nej.

*B Ja, om jag på så sätt *C Ja, men högst 1 minut. *D Ja, eftersom gatan är

KÖRKORTSGRUPPEN.SE

23

Du kommer med din bil fram till en plats där det finns både vita och oranga linjer på körbanan. Vad innebär det för dig?

*A Jag ska följa de vita linjerna.

*B Jag kan välja att följa de vita eller de oranga linjerna. *C Jag ska följa de oranga linjerna.

KÖRKORTSGRUPPEN.SE

24

Hur ska du uppträda när du närmar dig denna skylt?

*A Jag minskar hastigheten och vinkar fram bilen. *B Jag minskar hastigheten i god tid eller stannar. *C Jag fortsätter utan att minska hastigheten.

*D Jag blinkar med helljus så att den andra föraren uppfattar att han får köra före mig.

KÖRKORTSGRUPPEN.SE

25

När får varningsblinkers användas?

*A Vid av och pålastning inom 10 meter till vägkorsning.

*B Vid motorhaveri på sådan plats där man utgör fara för andra trafikkanter.

*C Vid av- och påstigning strax efter ett backkrön. *D Vid parkering framför utfart till fastighet.

KÖRKORTSGRUPPEN.SE

26

Du kör på en gata med två körfält i din körriktning. Varför är det förbjudet att köra om precis innan övergångstället?

*A På grund av mittlinjen.

*B Framförvarande fordon kan byta körfält. *C Korsningen.

*D Övergångstället.

KÖRKORTSGRUPPEN.SE

27

Vilken är den viktigaste anledning att anpassa hastigheten efter detta vägmärke?

A Det kan finnas vägarbetare på vägen.

B Vägen kan vara i sämre skick.

C Vägmärke kan saknas eller kan vara missvisande.

D Vägmarkering saknas eller kan vara förändrade.

KÖRKORTSGRUPPEN.SE

28

Du kör på huvudled. Vilken av vägmärkena varnar för en farlig korsning?

*A Vägmärke A

 

 

*B Vägmärke B

 

 

*C Vägmärke C

 

 

*D Vägmärke D

A

B

C

D

KÖRKORTSGRUPPEN.SE

29

Många farliga situationer uppstår när förare gör omkörningar trots att det finns mötande trafik. Vad kan orsaken vara?

*A Svårt att bedöma hur fort framförvarande kör. *B Svårt att bedöma den egna hastigheten.

*C Svårt att bedöma hur långt bort och hur fort mötande kör.

KÖRKORTSGRUPPEN.SE

30

Du kör i mörker. I vilket alternativ är det förbjudet att använda helljus?

*A När jag passerar parkerat fordon. *B Vid möte med en cyklist.

*C Vid möte med gående.

KÖRKORTSGRUPPEN.SE

31

Varför måste du ha en rörlig blick när du kör bil?

*A Därför att jag endast i en liten del av mitt synfält kan upptäcka föremål som är i rörelse.

*B Därför endast en lite den av mitt synfält kan bedöma hastighet och avstånd.

*C Därför att jag endast i en liten del av mitt synfält kan se färger.

KÖRKORTSGRUPPEN.SE

32

Vad gäller i korsningen när du ska fortsätta rakt fram?

A Jag har väjningsplikt enligt högerregeln. B Jag kör först eftersom jag ska rakt fram.

C Föraren i vita bilen kör rakt fram och där gäller utfartsregeln.

D Jag kör först eftersom jag kör på en allmän väg.

KÖRKORTSGRUPPEN.SE

33

Du ska svänga vänster i korsningen. Vilket påstående är riktigt eller sant?

A Jag har väjningsplikt mot alla fordon på den korsande vägen och måste stanna innan jag svänger ut i korsningen.

B Jag har väjningsplikt mot fordon som kommer från höger i korsningen.

KÖRKORTSGRUPPEN.SE

34

Du tänker parkera nära en järnvägskorsning. Hur långt måste det minst vara till korsningen för att du ska få parkera?

*A 5 meter. *B 10 meter. *C 30 meter.

KÖRKORTSGRUPPEN.SE

35

Hur vet du att en bilbarnstol är godkänd som skyddsanordning?

*A Alla bilbarnstolar är godkända.

*B Stolen är märkt med bokstaven T eller E. *C Stolen är märkt med bokstaven A eller D.

KÖRKORTSGRUPPEN.SE

36

Du ska svänga höger. Vilken dold fara måste du räkna med då trafikljuset slår om till grönt ljus?

A Gående som går ut på övergångstället framför mig. B Cyklister som kommer framifrån på cykelbanan.

C Cyklister som kommer bakifrån på cykelbanan.

D Fordon som kommer framifrån och ska svänga vänster i korsningen.

KÖRKORTSGRUPPEN.SE

37

Du kommer till en trafikolycka där en man som är inblandad i olyckan är chockad. Hur hjälper du honom bäst?

A Jag lägger honom med huvudet lågt och benen högt, talar lugnande med honom och lägger varma kläder under och över honom.

B Jag låter honom arbeta på olycksplatsen så att han får annat att tänka på.

C Jag sätter honom närvänd bort från olycksplatsen.

KÖRKORTSGRUPPEN.SE

38

Hur ska du uppträda när du kör om ryttarna?

*A Jag kör sakta förbi för att inte skrämma hästarna.

*B Jag tutar innan omkörningen för att tydligt visa min avsikt.

*C Jag accelererar för att göra omkörningen så säker som möjligt.

KÖRKORTSGRUPPEN.SE

39

En trafikolycka inträ ar när en bil som kör om dig krockar med mötande fordon. Måste du stanna på olycksplatsen?

*A Ja, men endast om mitt fordon blir skadat. *B Ja, alltid.

*C Ja, men endast om jag avser att vittna om olyckan.

KÖRKORTSGRUPPEN.SE

40

Vilket av dessa vägmärken kräver ett slutmärke för att förbjudet inte längre ska gälla?

*A Vägmärke A

 

 

*B Vägmärke B

 

 

*C Vägmärke C

A

B

*D Vägmärke D

 

 

C D

KÖRKORTSGRUPPEN.SE

41

Vad menas med situationsanpassad hastighet?

*A Att anpassa hastighet för till och med tävling för att hinna fram till färdmålet i tid.

*B Att alltid hålla den hastighet som anges i vägmärken.

*C Att alltid köra sakta genom alla korsningar.

*D Att inom gällande hastighetsbegränsningarna inte hålla en högre hastighet än vad trafiksäkerheten kräver.

KÖRKORTSGRUPPEN.SE

42

Du har körkort med prövotid. Vad innebär det?

*A Jag måste göra om både kunskapsprovet och körprovet om körkortet återkallas under periodtiden.

*B Jag behöver enbart göra om körprovet om körkortet återkallas under periodtiden.

*C Körkortet återkallas i två månader om man bötfälls för felparkering.

KÖRKORTSGRUPPEN.SE

43

Du ska köra rakt fram mot den stora byggnaden. Vad innebär vägmärkeskombinationerna?

A Trafiken från höger ska lämna företräde åt mig. B Jag ska lämna företräde åt trafik från höger.

C Jag ska lämna företräde åt den mörka bilen.

KÖRKORTSGRUPPEN.SE

44

Kan risken för tunnelseende påverkas av hastigheten.

*A Nej, hastigheten har inget samband med tunnelseende.

*B Ja, hög hastighet ökar risken för tunnelseende.

*C Ja, hög hastighet minskar risken för tunnelseende.

*D Nej, tunnelseende beror på en sjuklig förändring i ögat.

KÖRKORTSGRUPPEN.SE

45

Du kör på motorväg. Vid vilket tillfälle får du inte köra om?

*A Strax före backkrön. *B Strax före en kurva.

*C Då en bakomvarande påbörjat en omkörning.

KÖRKORTSGRUPPEN.SE

46

Du kör en personbil med katalysator. Vilket ämne av avgaserna minska inte av katalysatorn?

*A Kolväten

*B Kolmonoxid

*C Kväveoxid

*D Koldioxid

KÖRKORTSGRUPPEN.SE

47

Du ska svänga vänster ut på vägen. Lastbilen blinkar till höger. Hur ska du uppträda?

*A Jag kan köra direkt eftersom lastbilen blinkar till höger.

*B Jag väntar till att lastbilen har genomfört svängen.

*C Jag kör när lastbilen påbörjat svängen eftersom jag då kan vara säker att den inte ska fortsätta rakt fram.

KÖRKORTSGRUPPEN.SE

48

Du har kommit till en trafikolycka. Hur ska du hjälpa en person som är medvetslös och slutat andas?

*A Jag ger en konstgjord andning och när personen andas lägger jag honom eller henne med benet högt samt lägger en filt på personen.

*B Jag ger konstgjord andning och när han eller hon andas lägger jag personen på ryggen.

*C Jag ser till att personen har fri luftvägar, ger konstgjord andning och när han eller hon andas lägger jag personen i framstupa sidoläge.

KÖRKORTSGRUPPEN.SE

49

Vad anger vägmärket?

*A Korsande järnväg utan bommar. *B Korsande järnväg med bommar. *C Korsande järnväg med flera spår. *D Korsande järnväg med ett spår.

KÖRKORTSGRUPPEN.SE

50

Vad innebär vägmärket?

A Förbud att köra om alla motordrivna fordon.

B Förbud att köra om motordrivna fordon med fler hjul än två. C Enbart förbud att köra om personbilar.

KÖRKORTSGRUPPEN.SE

51

Vad innebär vägmärket?

*A Trafiken på bron är enkelriktad.

*B Endast ett fordon i taget får vistas på bron.

*C Mötande trafik ska lämna mig företräde om utrymmet inte räcker till för möte.

*D Jag ska lämna företräde till mötande trafik om utrymmet inte räcker till för möte.

KÖRKORTSGRUPPEN.SE

52

Vad är gränsen för grovt rattfylleri?

*A 0,2 promillehalt. *B 2,9 promillehalt. *C 1,0 promillehalt.

KÖRKORTSGRUPPEN.SE

53

Du har kommit till en trafikolycka. Hur ska du hjälpa en person som är medvetslös och slutat andas?

A Jag ger en konstgjord andning och när personen andas lägger jag honom eller henne med benet högt samt lägger en filt på personen.

B Jag ger konstgjord andning och när han eller hon andas lägger jag personen på ryggen.

C Jag ser till att personen har fri luftvägar, ger konstgjord andning och när han eller hon andas lägger jag personen i framstupa sidoläge.

KÖRKORTSGRUPPEN.SE

54

Vilket alternativ beskriver bäst hur du ska uppträda när du svängt in på en huvudled där hösta tillåtna hastighet är 90 km/h?

*A Jag använder alltid vägrenen som accelerationsfält.

*B Jag svänger in försiktigt för att inte skada miljön, oavsett trafiksituationen ser ut.

*C Jag är särskilt uppmärksammad bak och accelererar.

KÖRKORTSGRUPPEN.SE

55

Du stannar vid vägkanten för att vänta på en passagerare som dröjer. Det är mörkt och vägen saknar vägbelysning. Vilket ljus ska du ha tänt på bilen?

*A Varningsblinkers

*B Parkeringsljus

*C Helljus

*D Halvljus

KÖRKORTSGRUPPEN.SE

56

Får du köra en bil där färdbromsen är ur funktionen om parkeringsbromsen

*A Ja, men endast i gångfart.

*B Nej, jag måste bogsera bilen med bogserlina. *C Ja, men endast till närmaste verkstad.

*D Nej, jag måste anlita en bärgningsbil.

KÖRKORTSGRUPPEN.SE

57

Du har inte låtit besikta din personbil inom den tidsperiod som gäller. Vad händer?

*A Jag får använda bilen tills jag får besked om körförbud från vägverket.

*B Jag får använda bilen tills jag får besked om körförbud från polisen.

*C Bilen får automatiskt körförbud när perioden är slut.

KÖRKORTSGRUPPEN.SE

58

Vilken begränsning har ett så kallat nödhjul (Temporary spare)?

*A Däcket får aldrig monteras på bilen om övriga däck är dubbade.

*B Däcket åldras snabbare än vanliga däck.

*C Däcket får aldrig köras i högre hastighet än vad som anges på däcket.

*D Däcket får endast användas på torr vägbana.

KÖRKORTSGRUPPEN.SE

59

För vilket av följande fordon är det fordonskombinationer där hastigheten är begränsad till 80 km/h på en väg där dessa vägmärken finns uppsatta?

*A Lätt lastbil. *B Tung lastbil.

*C Personbil med tillkopplad bromsad släpvagn. *D Buss med totalvikt över 3,5 ton.

KÖRKORTSGRUPPEN.SE

60

Vilken typ av olyckor drabbar äldre förare oftare än andra förare?

*A Olyckor där föraren är alkoholpåverkad. *B Korsningsolyckor.

*C Omkörningsolyckor. *D Singelolyckor.

KÖRKORTSGRUPPEN.SE

61

Vad innebär vägmärket?

*A Jag har väjningsplikt mot fordon som kommer från höger och vänster.

*B Föraren på anslutande väg har väjningsplikt.

*C Jag har väjningsplikt mot fordon som kommer från höger.

KÖRKORTSGRUPPEN.SE

62

Vilken av dessa vägmärken innebär att du inte får fortsätta rakt fram?

*A Vägmärke A

*B Vägmärke B

*C Vägmärke C

*D Vägmärke D

A

B

C

D

KÖRKORTSGRUPPEN.SE

 

63

 

När är det dags att byta bilbarnstolen till en bälteskudde?

*A När barnet kan sitta utan stöd. *B När barnet har fyllt två år.

*C När barnets huvud är i höjd med stolens överkant.

KÖRKORTSGRUPPEN.SE

64

I vilket fall anses det att du har parkerat?

*A När jag har stannat och sitter kvar i bilen för att vänta på någon som har gått för att utföra ett ärende.

*B När jag har stannat bilen för att släppa av en passagerare.

*C När jag har stannat bilen för att ta upp en passagerare.

*D När jag har stannat bilen för att lasta ur gods.

KÖRKORTSGRUPPEN.SE

65

Vad ska du göra om du råkar ut för vattenplaning?

*A Öka farten och snabbt styra över till det hållet där det är inget vatten.

*B Bromsa hårt och styra ut mot högerkanten.

*C Släppa gasen så att farten sjunker och undvika stora rattrörelser.

*D Bromsa hårt och hålla ratten stilla.

KÖRKORTSGRUPPEN.SE

66

Du kör på en landsväg och tänker köra om en lastbil. Vilket påstående beskriver bäst hur du ska förbereda omkörningen?

*A Jag placerar mig tätt bakom lastbilen för att minska omkörningssträckan.

*B Jag placerar mig närmare mittlinjen och håller ett tillräckligt avstånd till lastbilen för att kunna se långt fram.

*C Jag blinkar med helljuset för att varna mötande trafik.

*D Jag ger ljudsignal för att få lastbilen att gå ut på vägrenen.

KÖRKORTSGRUPPEN.SE

67

Vad betyder tilläggstavlan?

*A Nedsatt rörelseförmåga. *B Nedsatt hörsel.

*C Nedsatt syn.

KÖRKORTSGRUPPEN.SE

68

Du passerar vägmärket med din personbil. Vilken är den högsta tillåtna hastigheten om inget annat anges?

*A 50 km/h. *B 70 km/h. *C 90 km/h. *D 110 km/h.

KÖRKORTSGRUPPEN.SE

69

Du ska svänga vänster. I vilken situation kan fordon som korsar din färdväg kan ha grönt ljus samtidigt?

*A-Bild A.

*B-Bild B.

KÖRKORTSGRUPPEN.SE

70